Onze diensten

Vertalingen & Revisies

ALGEMEEN

Allerhande teksten van algemene of niet-specifieke aard: toeristische teksten, brochures, menu’s, kaarten, handleidingen voor apparaten, software, brieven, enz.

JURIDISCH

alles wat met het gerecht of wettelijke aangelegenheden te maken heeft: allerlei akten, contracten en overeenkomsten, pv’s, vonnissen, statuten, verkoopvoorwaarden, enz.

FINANCIEEL

hier voeren cijfers het hoge woord: extracten uit een bedrijfsaudit, business plannen, balansen, resultatenrekeningen, garanties en borgen voor leningen, …

COMMERCIEEL

Dit omvat teksten inzake marketing en interne en externe communicatie, zoals brochures, marktstudies, enquêtes, newsletters, intranetteksten, websites, …

TECHNISCH

hiertoe behoren zwaar tot licht technische teksten: catalogi, handleidingen, fiches, gidsen, brochures, lastenboeken, meetstaten, bestekken, enz.

MEDISCH

Teksten die zeer specifiek of vrij algemeen zijn voor genees- of tandheelkunde, farmacie, … zoals brochures, leaflets, handleidingen, apparaten, toestellen, producten, geneesmiddelen, enz.

LITERAIR

vertaling van fictief en non-fictief werk naar het Nederlands en Engels. Bij fictieve werken richten wij ons voornamelijk tot de populaire genres zoals romans, thrillers, enz.

Copywriting

Hoewel copywriting niet tot onze hoofdactiviteiten behoort, helpen wij onze klanten als bijkomende dienst graag verder met lichte copywritingopdrachten. Hierbij blijven we natuurlijk trouw aan de inslag en toon van het origineel, maar proberen we er onze eigen swing aan te geven.

Taaladvies

Wij proberen al uw taalknopen te ontwarren en u een duidelijke en gestructureerde oplossing te bieden voor alle taal- en vertaalproblemen waarmee u eventueel kampt, ongeacht of het grammatica, syntaxis, terminologie, spelling of register betreft.

Ondertiteling

vertalen van allerhande tv-programma’s, filmpjes van bedrijven, producten, promofilmpjes, publiciteit, …

Administratief werk

administratieve taken waaronder het typen en nalezen van teksten (NL, E, F, D), maken van presentaties, inputten van gegevens, voorbereiden en uitsturen van mailings, enz.

Audiodescriptie

Audiodescriptie is een techniek waarbij de tekst van een vertelstem weergegeven wordt die, tussen de dialogen en achtergrondgeluiden door, extra informatie geeft. Deze informatie beschrijft wat er allemaal te zien is, zodat ook blinden en slechtzienden het programma of evenement kunnen volgen. We werken wel enkel met vooraf opgenomen beschrijvingen. We lezen zelf wel niets in, dit gebeurt door externe professionals.

Wilt u graag meer informatie of een offerte?

Formuleer al uw vragen hieronder.